"Новите" догонват "старите" по показателя "свобода на медиите". Не и България

Най-високата степен на корелация на "свободата на медиите" при почти всички нови страни-членки е близостта с показателя "качество на образованието". Следователно, ако България иска да има свободни медии, реформата в образователната сфера е не само неизбежна, но и належаща.

Ася Кавръкова

Членството в ЕС и конкурентоспособността на българската икономика

Българската икономика не е достатъчно конкурентоспособна. По този показател през 2011 г. тя се класира на 74-то място от общо 139 изследвани държави. Недостатъчната конкурентоспособност на икономика налага необходимостта от предприемането на мерки във всички области на въздействие.

Екип на Центъра за икономическо развитие

Защо България е толкова назад?

Индексът на настигането ни показва съвсем ясно слабостите, които трябва да се адресират, за да стане България богата и развита страна. Чрез такъв инструмент дебатът може да бъде далеч по-информиран и насочен към търсене на конструктивни решения на проблемите.

Георги Ангелов

Развитие в застой: България в Индекса на настигането

Ако от оценките в Индекса на настигане зависеше членството на България в ЕС, страната ни щеше все още да е кандидат – първи кандидат наистина, но не и страна -член. България заема 28 позиция от общо 35 страни в общото класиране по комплексната оценка на Индекса.

Марин Лесенски

Страни-членки в бета-версия?

Според комплексните оценки в Индекса на настигането държавите от Централна и Източна Европа (ЕС10) се справят доста добре и надминават резултатите, постигнати от някои стари страни-членки. Но разгледани като група, ЕС10 все още са в "бета-версия" като страни-членки и ще им трябва време, за да се сравняват с по-добрите в ЕС.

Марин Лесенски

Европейският Индекс на настигането

Индексът на настигането очертава една нова карта на Европа, според която разделението Север-Юг постепенно измества делението на Изток и Запад. Така очертаната картина може да ни даде алтернативен разказ за стария континент, оформена от процесите на сближаване и раздалечаване.

Марин Лесенски

Как ще ги стигнем....европейците?

Представете си следната картина: няколко състезатели застават на старта на лекоатлетическата писта, чуват началния сигнал на съдията и се втурват напред. И някъде по средата на пистата разбират, че в далечината, при това с няколко обиколки аванс, бягат други атлети. За някои подобна гледка би подействала доста обезкуражаващо, други биха напрегнали и сетни сили, за да застигнат водачите в колоната. Друг е въпросът дали ще успеят.

Членството в ЕС, разбира се, не е състезание. Обаче...

Политики