Кои са медиите, говорещи с езика на омразата?

Липсата на присъди срещу хората и медиите, говорещи с езика на омразата, е голям проблем на българското правораздаване, тъй като то създава усещането за безнаказаност у тези, които използват подобен език.

Орлин Спасов

Информирани, но пасивни

През 2016 г. разпространението на речта на омразата достига пикови стойности, а същевременно готовността на обществото за реакция става все по-ниска. Кои са тези, които имат готовност да сигнализират на полицията за реч на омраза и кои не биха направили нищо по въпроса?

Петя Брайнова

Какво (не) правят институциите

Съществуват поне четири причини, които обуславят липсата на реакция от страна на българските правораздавателни органи спрямо речта на омразата. Става дума за вкоренени предразсъдъци, взаимна обвързаност между правораздавателните и административните органи, нежелание за признаване на етническото многообразие и липса на познание (нарочно или не) на понятийния апарат.

Красимир Кънев

Да откърмиш омраза в квартала

Наблюдаваме процес на постепенна нормализация на омразата. Нормализирането на дадено социално поведение го прави "естествено" в хода на социализацията на децата и младежите. Техните ценностни системи са в процес на изграждане и откърмянето на омраза в квартала рискува да се превърне в омраза за цял живот.

Алексей Пампоров

Речта на омразата е предпоставка за дезинтеграция

Широката употреба на враждебна реч представлява не само заплаха за тези, срещу които е насочена. Тя създава и пряк риск за демократичното управление и е предпоставка за дезинтеграция в Европа.

Георги Стойчев

Обществени нагласи спрямо речта на омразата в България

Честотата на споменаване на речта на омразата у нас се увеличава, а същевременно все повече хора възприемат явлението "реч на омразата" като нещо нормално. Това са двата основни извода от последното проучване на общественото мнение.

Иванка Иванова

Нормализация на омразата (2016)

"Нормално е [да сме чували реч на омразата], защото e често срещано явление… В момента това е като модерно".

"Лошото е, че успехът вече е свързан с агресия. Не можеш да успееш, без да си агресивен. От­там тръгват нещата. И това се толерира."

Първото мнение е на млад мъж от малък град. Второто е на учителка от областен град. Двете заедно синтезират с няколко думи основните резултати от последното проучване на общественото мнение: речта на омразата става все по-разпространено и по-трайно явление, а степента на обществена съпротива срещу него – все по-ниска.

Политики